AKCess Pro Server : Oprogramowanie do zarządzania

AKCess Pro Server jest jednym z nielicznych rozwiązań na rynku zawierających w sobie monitoring video, kontrolę dostępu i kontrolę warunków środowiskowych. Wszystkie zdarzenia można obserwować w czasie rzeczywistym jak i odtwarzać z danych archiwalnych.

Monitorowanie

  • nadzorowanie i kontrola wszystkich urządzenia AKCP i SNMP na jednym ekranie
  • tworzenie map skalowalnych, zawierających dane dotyczące czujników i kamer połączonych do systemu
  • nadzorowanie urządzeń z dowolnego miejsca na świecie
  • tworzenie kont użytkowników ze zdefiniowanym dostępem lub odmową do wybranych urządzeń.
  • monitorowanie setkami kamer IP
 

Oprogramowanie charakteryzuje się wyjątkowym  połączeniem funkcjonalności monitorowania warunkach środowiskowych, kontroli dostępu, monitoringu video dla pełnego nadzorowania zasobów, mających na celu zapobieganie awarii. Oprogramowanie pozwala nadzorowanie kamer, czujników warunków środowiskowych, kontroli dostępu i wielu innych nadzorowanych zasobów za pomocą architektury klient-serwer.

AKCess Pro Server automatycznie rozpoznaje kamery, czujniki, przetworników, oraz elementy kontroli dostępu. Jest kompatybilny również z urządzeniami/kamerami innych producentów.  Za pomocą prostych kreatorów pozwala  konfigurować preferencje i parametry. Ustalać zasady dla administratorów, użytkowników oraz precyzuje uprawnienia kontroli dostępu dla zasobów materialnych i logicznych poprzez sekcję Access Control (reguły kontroli dostępu).

 

AKCess Pro Server - Control Dashboard

 

AKCess Pro Server – system zarządzania

System wykonuje skanowanie adresów IP wykrywając rodzime urządzenia i prezentuje je przejżyście na wielowarstwowych nakładkach. Pozwala na przydzielanie obszarów roboczych w celu monitorowania i sterowania, a także za wizualizuje za pomocą wykresów i map w celu zilustrowanie nadzorowanego środowiska.

Integracja z oprogramowaniem centralnego nadzoru AKCess Pro Server pozwala kontrolować całą infrastrukturę przygotowując raporty i statystyki w czasie rzeczywistym. Eksportowanie raportów na temt ustalonych grup użytkowników ich dostępów i harmonogramów.

 

Informacje o użytkownikach

U podstaw założeń  aplikacji AKCess Pro Server jest zarządzanie użytkownikami. Zaczyna się ono  przy tworzeniu nowych użytkowników za pomocą intuicyjnego kreatora. Umożliwia powiazanie użytkownika z numerem karty zbliżeniowej, kodem PIN, a nawet skanem linii papilarnych.

Można zdefiniować harmonogram, włączając lub wyłączając okresy weryfikacji, aby ograniczyć dostęp pojedynczego użytkownika lub grupy. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach związanych z obsługą większej ilości użytkowników lub użytkowników gości.

Oprogramowanie pozwala zapis również innych danych osobowych o użytkownikach takich jak: zdjęcia profilowe, przynależność do wydziału, czy ogólne informacje kontaktowe.

 

 

Informacje o grupach użytkowników

Aplikacja serwera AKCess Pro pozwala na zdalne zarządzanie grupami użytkowników. Pozwala na zablokowanie lub umożliwienie dostępu do dowolnych drzwi podłączonych do sieci całej zdefiniowanej grupie użytkowników.

Łatwy w użyciu kreator dodawania grupowego uprawnień, umożliwia sortowanie użytkowników według nazwy i działu, dzięki czemu można łatwo zarządzać personelem.

 

 

Harmonogramy czasowe

Wstępnie harmonogramy są włączone, uruchomić dostęp tak szybko jak to tylko możliwe.

 

 

Frekwencja pracowników

Oprogramowanie eliminuje żmudne zadanie związane z monitorowaniem aktywności pracowników. Analiza przez weryfikację czasu i zarejestrowanej przez oprogramowanie obecności pomagając monitorować koszty pracy i zwiększać produktywność.

Powiadomienia i opcje ostrzegania

Serwer AKCess Pro ma możliwość ostrzegania o zbliżających się sytuacjach problemowych na podstawie pomiarów środowiskowych lub naruszeń bezpieczeństwa.

Wdrażając własne warunki powiadomień o alertach za pomocą wiadomości SMS, e-mail, MMS, połączeń telefonicznych, faksu lub załączeń przekaźnika, można wywołać automatycznie działanie naprawcze.

 

AKCess Pro Server : Notifications Server

Typy powiadomień

Za pomocą ruchu myszy komputerowej – przeciągnij i upuść można skonfigurować kontrolę dostępu do drzwi, czujniki, kamery i inne urządzenia na wybranej mapie, tworząc wizualizację monitorowanego obszaru. Po kliknięciu na umiejscowionym urządzeniu lub wyznaczonym obszarze można przejść do określonej lokalizacji urządzenia.

Mapy mogą przedstawiać miasta, kraje, budynki i konkretne pomieszczenia dzięki temu można łatwo połączyć całość systemu w postaci wizualnej.  Można korzystać w tym celu z wielu gotowych rysunków i animacji.

 

AKCess Pro Server : Mapping

Powiadomienia o zdarzeniach z kontroli dostępu

System umożliwia ograniczenie dostępu pracowników do poufnych informacji lub pomieszczeń. Jest to szczególnie ważne, gdy wielu inżynierów posiada dostęp do serwerów lub innego krytycznego sprzętu i trudno jest kontrolować dostęp wielu pracowników.

AKCP Server Pro ułatwia tworzenie akcji wykrywania zdarzeń w których dostęp próbował uzyskać zablokowany użytkownik. Takie zdarzenie może być monitowane przez dostarczenie powiadomień pocztą e-mail lub przez Skype.

Informacja ze szczegółami lokalizacji, czasu, daty oraz obrazu zarejestrowanego zdarzenia może być wysyłany do wyznaczonych użytkowników.

 

Email Notification

Powiadomienia e-mail do systemu

Jest to funkcjonalność szczególnie przydatna w sytuacjach związanych z konserwacją lub w przypadku użytkowników gości. Pozwala na zgłaszanie zdarzenia w przypadku wymuszonego wejścia lub złośliwej aktywności osób postronnych. Firmy mogą mieć już przygotowany plan, który generuje alarmy i wysyła powiadomienia do określonych osób za pośrednictwem różnych kanałów oferowanych przez serwer AKCess Pro.