Czy mała lub średnia firma powinna mieć własną serwerownię / mini data center?

Krystian Guzara
Data Center Product Manager, ZPAS S.A.

Rozwój przedsiębiorstw, wchodzenie na nowe rynki oraz efektywne zarządzanie wymaga stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych. Przetwarzanie danych pochodzących z technologii wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem może być realizowane w dwojaki sposób. Korzystając z własnych zasobów lub z kolokacji bądź hostingu firm zewnętrznych. Posiadanie własnego Data Center wiąże się z kosztami, które są określane jako całkowity koszt posiadania infrastruktury (TCO – Total Cost of Ownership). Można je podzielić na koszty inwestycyjne i operacyjne. Jednym z głównych kosztów utrzymania infrastruktury są nakłady na energię elektryczną systemów zapewniających odpowiednie warunki pracy urządzeniom aktywnym.

Stosunek mocy pobieranej przez Data Center do mocy zainstalowanych urządzeń aktywnych określa współczynnik PUE (Power Usage Effectiveness). Średni współczynnik PUE w grupie testowej podany przez Uptime Institute w 2012r. wynosił 1,8 – 1,89. W polskich realiach współczynnik ten wygląda dużo gorzej i dużo rzadziej jest weryfikowany z uwagi na brak świadomości kosztów jakie muszą być poniesione na utrzymanie infrastruktury IT. Ponadto większość departamentów IT nie jest zainteresowanych mierzeniem tego współczynnika, ponieważ nie są bezpośrednio odpowiedzialne za koszty wydatkowane na energię elektryczną potrzebną do utrzymania serwerowni.
Krytyczne znaczenie ma bezpieczeństwo danych i wydajność, natomiast bilans energetyczny często nie jest traktowany priorytetowo. Takie podejście sprawia, że utrzymywanie własnej infrastruktury przestaje być opłacalne i wówczas lepiej jest skorzystać z usług kolokacji firm zewnętrznych. Przedsiębiorstwom, które myślą o zatrzymaniu swoich danych we własnych serwerowniach proponuję skorzystać z usług firm mających doświadczenie w projektowaniu energooszczędnych Data Center jaką jest ZPAS S.A. i wdrożyć rozwiązanie odpowiadające aktualnym i przyszłym potrzebom.

Proces ten powinien zacząć się od audytu stanu obecnego, analizy obecnej jak i przyszłej mocy krytycznej zainstalowanego sprzętu oraz oczekiwań Klienta. Dostępne technologie pozwalają na zastosowanie metod modularnego i skalowalnego wdrażania wielu systemów infrastruktury, co pozwala ograniczyć nie tylko nakłady na sprzęt, lecz także koszty serwisu i energii elektrycznej. Stosując takie podejście zyskujemy architekturę zdolną adaptować się do zmiennych wymagań w opłacalny sposób, a jednocześnie zapewniać wysoki poziom dostępności.