Mikroprocesorowy panel sterowania mocą MPSM-S1

Inteligentna listwa zasilająca, rackowa PDU.

Najważniejsze czynniki zapewniające poprawną pracę współczesnej automatyki, elektroniki, komputerów przemysłowych i innych urządzeń to prawidłowe parametry zasilania oraz odpowiednie warunki klimatyczne. Są one niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy priorytetowych urządzeń infrastruktury – serwerowni, teleinformatyki, energetyki.
Dzięki specjalnej technice, w jakiej powstało oprogramowanie urządzenia, wszystkie funkcje wykonywane są równolegle. Oznacza to, że będąc na przykład w menu programu przy edycji ustawień, urządzenie w tle wykonuje swoje statusowe zadania i w trybie natychmiastowym reaguje na zmiany nastaw użytkownika czy odczytów ze swoich układów pomiarowych.
Urządzenie po utracie zasilania będzie pamiętało ostatnią zapisaną konfigurację. Zegar oraz kalendarz pracują nawet w czasie długotrwałego braku zasilania.
MPSM-S1 to programowalny panel 19″ który zasila, steruje, kontroluje oraz rejestruje. Posiada pomiar napięcia, mocy, prądów na poszczególnych gniazdach, pomiar temperatury oraz wilgotności. Wyposażony jest w niespotykany zestaw funkcji, które czynią go użytecznym elementem infrastruktury teleinformatycznej. Dodatkowo MPSM-S1 wyposażony został w 4 GB pamięci wewnętrznej, służącej do rejestracji pomiarów, zdarzeń, alarmów, która wystarcza na około 24 miesiące ciągłej rejestracji.

 

mikroprocesorowy-panel-sterowania-moca-i-temperatura-zpas

 

 
 • SOFT-START – lekkie włączanie serwerów, szaf, elementów automatyki itd. Możliwość definiowania indywidualnych opóźnień załączeń dla poszczególnych gniazd panelu po powrocie zasilania lub po aktywacji gniazd SLAVE. Ustawiamy w ten sposób dedykowany scenariusz załączania dla całego zestawu urządzeń zasilanych z panelu MPSM-S1.
 • MASTER-SLAVE – oszczędzanie energii. Automatyczne wyłączanie gniazd (urządzeń) SLAVE, gdy wyłączy się urządzenie (gniazdo) MASTER. Poziom poboru prądu gniazda MASTER jest ciągle monitorowany przez panel zasilający i gdy przekroczy ustawiony przez użytkownika próg, gniazda SLAVE zostaną ponownie załączone. Załączenie i wyłączenie posiada dodatkowo ustawianą przez użytkownika zwłokę czasową. Każde z gniazd panelu MPSM-S1 może pracować w trybie MASTER, SLAVE lub NONE (poza funkcjonalnością MASTER-SLAVE).
  Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonywać zmian w konfiguracji zestawu zasilanego z panelu MPSM-S1 bez konieczności fizycznego przepinania urządzeń w dedykowane gniazda (zachowanie ciągłości pracy).
 • PDU-TERMOSTAT – wielostopniowe sterowanie wentylatorami, nagrzewnicami lub klimatyzatorami.Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować temperatury, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych różnych temperatur.
 • PDU-HIGROSTAT – wielostopniowe sterowanie nawilżaczami jak i osuszaczami powietrza. Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować poziomy wilgotności, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych wartości.

.

 • Sterowanie wyjściami:

– Możliwość wyłączenia dowolnego gniazda panelu niezależnie od jego trybu pracy i czasu.

 • Sygnalizacja stanów alarmowych:

– przekroczenia zadanej wartości prądu lub niedociążenia poszczególnych gniazd
– przekroczenia zadanej wartości prądu lub niedociążenia całego podłączonego zestawu odbiorników
– napięcia sieci energetycznej powyżej lub poniżej zadanych wartości
– temperatury otoczenia poniżej lub powyżej zadanych wartości
– wilgotności poniżej lub powyżej zadanych wartości

 • Ustawienia urządzenia:

– histereza (ΔT) dla termostatu
– histereza (ΔH) dla higrostatu
– zwłoka czasowa funkcji MASTER-SLAVE
– tryb wyświetlania obciążenia moc (VA) lub prąd (A)
– powrót do wartości fabrycznych

 • Monitorowanie on-line:

– prądów i mocy na poszczególnych gniazdach
– prądu i mocy zbiorczej dołączonej
– napięcia w sieci energetycznej
– temperatury otoczenia

 • Wewnętrzna baza danych:

– rejestracja pomiarów, zdarzeń, alarmów
– zegar, kalendarz z podtrzymaniem bateryjnym
– nawet 24 miesiące ciągłej rejestracji

 • Interface Ethernet:

– odczyt i zapis danych przez sieć komputerową (LAN/WAN)
– zdalne zarządzanie i monitoring on-line
– SNTP/DHCP
– aplikacja zarządzająca Windows®


Napięcie zasilania: 85-260 V AC
Pobór mocy: 30 W
Częstotliwość: 50 Hz
Maksymalny sumaryczny prąd gniazd: 16 A

Napięcie wyjściowe 85-260 V AC (zależny od napięcia zasilania)
Maksymalny prąd pojedynczego gniazda 10 A

Pomiary

Napięcia
Zakres pomiarowy: 85-260 V AC
Rozdzielczość: 1 V
Klasa: 1,5% (dla przebiegów sinusoidalnych)
Częstość pomiarów: 1/sek.

Prądu
Zakres pomiarowy: 0-16 A (suma)
Zakres pomiarowy: 0-10 A (gniazdo)
Rozdzielczość: 0,01 A
Klasa: 5% (dla przebiegów sinusoidalnych)
Częstość pomiarów: seria 8 pomiarów/sek.

Mocy
Zakres pomiarowy: f(u,i) ≈0-2500 VA
Rozdzielczość: f(u,i) ≈1-3 VA
Klasa: 5% (dla przebiegów sinusoidalnych)
Częstość pomiarów: seria 8 pomiarów/sek.

Temperatury
Zakres pomiarowy: 0-85°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Błąd pomiaru: typ. ± 0,3°C
Częstość pomiarów: 1/sek.

Wilgotności
Zakres pomiarowy: 0-100%RH
Rozdzielczość: 0,1%RH
Błąd pomiaru: typ. ±2RH
Częstość pomiarów: 1/sek.
Temperatura pracy 5 ~ 45°C
Wilgotność pracy 10 ~ 85% (bez kondensacji)
Wymiary: 19″ x 1U x 190 mm
Waga: 2,5 kg
Stopień ochrony: IP 20

Urządzenie MPSM-S1 obsługuje szafę, w której zainstalowany jest zestaw urządzeń pracujących na jedno rozwiązanie logiczne:
UPS, panel wentylacyjny główny, panel wentylacyjny pomocniczy, nawilżacz powietrza oraz sygnalizacja alarmowa.
Rozwiązanie logiczne należy rozumieć jako zestaw urządzeń zależnych od siebie, z których każde pełni rolę niezbędną do prawidłowej pracy całości. W takim przypadku niezwykle ważny jest odpowiedni scenariusz załączania zestawu. Na przykład gdy serwer włączy się szybciej niż macierz dyskowa, wtedy nie zobaczy on jej w momencie sprawdzania gotowości poszczególnych urządzeń układu i tym samym cały układ może się nie uruchomić. W omawianym przykładzie serwer załączany jest jako ostatnie urządzenie z dodatkowym czasem zwłoki. Wtedy mamy pewność, że wszystkie jego peryferia są już gotowe do pracy i odpowiedzą gotowością w procesie skanowania szyn danych. Dodatkowo gdy wyłączone zostanie urządzenie główne przykładowego układu, to praca pozostałych urządzeń jest zbędna.

MPSM-S1 w takiej konfiguracji zapewnia:

• prawidłowy scenariusz załączania urządzeń,
• odłącza po czasie DeltaMS urządzenia zależne od serwera głównego, gdy ten sam zostanie zdalnie lub fizycznie wyłączony,
• utrzymywanie stałej temperatury poprzez sterowanie panelem wentylacyjnym podstawowym, a w kolejnym kroku, gdy temperatura nadal rośnie, załączenie panelu wentylatorów dodatkowych,
• utrzymywanie stałej wilgotności w pomieszczeniu poprzez załączanie nawilżacza powietrza, gdy wilgotność RH spanie poniżej 20%,
• alarm urządzenia MPSM-S1 oraz alarm zewnętrzny (lampa alarmowa), gdy MPSM-S1 wyczerpie wszystkie możliwości i nie jest już w stanie obniżyć temperatury w szafie lub wilgotność powietrza spadnie poniżej 15%,
• alarm urządzenia MPSM-S1, gdy serwer zostanie odłączony lub sam w wyniku awarii lub innych działań wyłączy się kontrola poziomu napięcia zasilania i alarm urządzenia MPSM-S1, gdy wartość tego napięcia przekroczy dopuszczalne granice,
• wizualizację on-line wartości temperatury, wilgotności, napięcia zasilania, prądów lub mocy na każdym z gniazd oraz ich sumy z wszystkich gniazd, wszystko na wyświetlaczu LCD.

zastosowanie-mpsm-zpas