Detektor zasilania zmiennego 50-250V

Detektor napięcia  służy do sygnalizowania obecności lub braku napięcia sieciowego.

Wykrywacz napięcia wskazuje stan ALARM lub NORMAL w oprogramowaniu oraz przez diodę LED zamontowaną na obudowie czujnika.

Kod produktu: ACV00
Zasilanie przez jednostkę podstawową.

Detektor napięcia służy do sygnalizowania obecności lub braku zasilania z sieci.  Może być wykorzystany do wykrycia kiedy zasilacz UPS działa na zasilaniu bateryjnym.

Jest przeznaczony do użytku na całym świecie dzięki interfejsowi SNMP do odczytu stanów oraz dzięki możliwości wysyłania trapów SNMP gdy wystąpią krytyczne warunki.

Odpytywanie SNMP za pomocą metody “get” umożliwia pobieranie pomiaru i parametrów konfiguracji. Dostępny jest również interfejs przeglądarki internetowej za pośrednictwem modułu bazowego (koncentratora).

Gdy wystąpi zdarzenie określone jako alarm, jest on automatycznie identyfikowany przez opis i lokalizację.  Informację o wystąpieniu alarmu atomatycznie może być wysłana pocztą elektroniczną, wyeksponowana na stronie lub trapem przesłana do innego systemu.

Karty katalogowe i zdjęcia

Specyfikacja

 

Zakres pomiarowy: Detekcja napięcia 50V-250VAC
Kabel komunikacyjny: Wtyczka RJ-45 z przewodem UTP kat.5
Typ czujnika: Otwarty/ Zamknięty przełączny kontakt
Zakres napięcia wejściowego: 0-5V
Zasilanie: Z modułu sensorProbe2. Nie wymaga dodatkowego zasilania.
Zużycie energii: typowo 11.35 mWatt, 2.27mA
Inne:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielokrotny odczyt na sekundę.

Sygnalizacja stanu za pomocą diody LED na obudowie detektora.

Wartość progu napięcia wejściowe można ustawić za pomocą oprogramowania.

Interpretację wejścia jako NO normalnie otwarty lub NC normalnie zamknięty, można ustawić za pomocą oprogramowania.

Możliwość podłączenia do 2 czujnikaów na sensorProbe2 i do 8 na sensorProbe8.

Identyfikacja zdarzenia odłączenia od urządzenia bazowego.

 

  Moduł może być podłączony do portu RJ-45 gniazda inteligentnego czujnika w module bazowym przewodem o długości do 30m Ethernet kat. 5/6 .