Adapter Modbus

Konwertuje sygnał z portu MOD/EXP  z sensorProbeX+ i sensorProbe2+ gniazda RJ45 na magistralę 2-żyłową kabla komunikacji szeregowej.

Kod Produktu : MOD-A

sensorProbeX+ jest wyposażony w port RS485 Modbus i rozszerzeń. Podczas używania tego portu RJ45 do łączenia urządzeń Modbus, adapter ułatwia podłączenie 2-żyłowego kabla magistrali szeregowej do portu RJ45, przekształcając złącze RJ45 w 3-pinowe złącze dla złączki z zaciskami śrubowymi.

 

Karty katalogowe i zdjęcia