Adapter dla czujników 0-10 VDC

Podłączenie czujników z wyjściem napięciowym 0-10 VDC, oraz bezpotencjałowym z zasileniem 5 VDC.

Adapter ułatwia podłączenie dwóch rodzajów czujników: zwyjściem analogowym 0-10 VDC, oraz z  wyjściem dwustanowym bezpatoncjałowym lub 0-5 VDC.

Wybór rozaju pracy jest przez przełącznik znajdujący się na bocznej ściane obudowy adaptera. Przy przełączniu na wejście dwustanowe „Dry Contact I/O”, podawane jest  zasilanie 5 VDC do podłączenia  styków wyjścia czujnika bezpotencjałowego.

Karty katalogowe i zdjęcia