5 wejść bezpotencjałowych dwustanowych

Styki bezpotencjałowe mogą być używane do monitorowania jako DI – wejścia bezpotencjałowe, podobnie jak potencjałowe (0-5V).


 Kod produktu: 5DCSXXX
 Dostępne są różne długości przewodów.
 Zasilanie przez jednostkę podstawową (koncentartor).

 Opcjonalnie 5  max 10 styków bezpotencjałowych podłączonych dio jednego koncentratora sensorProbe2.

 

 Styki definiowane jako NO normalnie otwarte lub NC normalnie zamknięte.
 Zakres napięcia wejściowego 0-5 V.

 

Karty katalogowe i zdjęcia

 

Specyfikacja

 

Zakres pomiarowy: Alarm lub stan normalny
Kabel komunikacyjny: Wtyczka RJ-45 z przewodem UTP kat.5
Typ czujnika: Otwarty/ Zamknięty przełączny kontakt
Zakres napięcia wejściowego: 0-5V
Zasilanie: Z modułu sensorProbe2. Nie wymaga dodatkowego zasilania.
Zakres pomiarowy:

 

 

Wielokrotny odczyt na sekundę.

Wartość progu napięcia wejściowe można ustawić za pomocą oprogramowania.
Interpretację wejścia jako NO normalnie otwarty lub NC normalnie zamknięty, można ustawić za pomocą oprogramowania.