System kontroli dostępu

Główne elementy kontroli dostępu do szaf teleinformatycznych to elektroniczna klamka ESH12 oraz terminal dostępowy. W najprostszej wersji systemy kontroli dostępu może obejmować jedną szafę, którą chroni za pomocą autonomicznie pracującego terminala. W zależności od wersji terminala otwarcie klamki zainstalowanej w drzwiach szafy następuje po wpisaniu odpowiedniego kodu lub zbliżeniu autoryzowanej karty. W przypadku zastosowania terminala PRK12 lub PRK12-BK systemy kontroli dostępu mogą zostać rozbudowane i podłączone do zewnętrznego stanowiska komputerowego operatora.

Oferowane typy terminali dostępowych:

PRK6 – zewnętrzny zamek cyfrowy z 55 kodami użytkowników, posiadający jedno wyjście przekaźnikowe oraz dwa wyjścia tranzystorowe.

PRK12 – rozbudowany zewnętrzny kontroler dostępu, wyposażony w klawiaturę i wbudowany czytnik kart lub breloków zbliżeniowych. Dodatkowo umożliwia sygnalizację stanów alarmowych, informowanie o wejściu pod przymusem oraz współpracę z sieciowym systemem kontroli dostępu. Ma możliwość zapamiętania do 120 użytkowników, wraz z harmonogramem czasu dostępu.

PRK12-BK – wersja terminala PRK12 bez klawiatury do wpisywania kodu PIN.

W sytuacji, gdy terminal PRK12 lub PRK12-BK pracuje w trybie sieciowym, jego funkcjonalność ulega znacznemu rozszerzeniu. Po pierwsze możliwe jest wtedy podzielenie użytkowników na grupy dostępu i przypisanie im odpowiednich harmonogramów czasowych. Po drugie można zdefiniować specjalne harmonogramy czasowe, które będą sterowały trybem identyfikacji użytkownika oraz trybem drzwi (uzbrojone i rozbrojone).

Klamka elektroniczna ESH12

Dzięki wykorzystaniu w klamce mechanizmu silnikowego (zamiast elektrozaczepu) klamka nie generuje silnego pola magnetycznego, co nie wprowadza niepotrzebnego zagrożenia do wnętrza szafy. Jest to również rozwiązanie, które nie ulega szybkiemu zużyciu. Bardzo istotną cechą zastosowanej klamki jest możliwość otwarcia jej kluczem, na przykład w przypadku awarii zasilania. Sygnały stanu klamki są przesyłane za pośrednictwem terminala do operatora, dzięki czemu każde takie zdarzenie jest widoczne i nie może być przez niego niezauważone. Ponadto operator może rozróżnić poprawnie zamkniętą klamkę od niezamkniętej lub nawet od nieprawidłowo domkniętej.

Oprogramowanie

Do zainstalowanego systemu firma ZPAS dostarcza darmowe oprogramowanie, które oprócz zdalnej konfiguracji terminali umożliwia również zdalne odbieranie alarmów oraz wizualizację bieżących stanów.

W przypadku próby autoryzacji użytkownika, który nie ma zdefiniowanego prawa wejścia, terminal komunikuje się z komputerem operatora i zgłasza żądanie dostępu z jednoczesną weryfikacją użytkownika. Operator może zdalnie otwierać szafy lub dodawać nowych użytkowników do pamięci terminali. Oprogramowanie umożliwia także definiowanie stref dostępu i kontrolę dostępu do pomieszczeń.
Dla łatwiejszego poruszania się w większej ilości stref program został wyposażony w edytor map, który w sposób graficzny przybliża rozmieszczenie terytorialne. System może posiadać kontrolę nad dostępem do pomieszczeń przez załączanie elektrozaczepów znajdujących się w drzwiach. Wykonanie terminali i klamek w klasie szczelności IP65 umożliwia również zaadaptowanie rozwiązania do ochrony szaf zewnętrznych.

Centralka buforująca

Jeżeli realizowany system kontroli dostępu ma umożliwiać zapamiętywanie zdarzeń bez podłączonego na bieżąco komputera operatora, należy rozbudować go o centralkę buforującą. Jej zadaniem jest zapamiętywanie zdarzeń oraz koncentrowanie sygnałów z 32 terminali. Centralka stanowi również zabezpieczenie zasilania w przypadku jego awarii. Tak rozbudowany system umożliwia pełną kontrolę nad dostępem do szaf i kontrolę aktywności korzystających z nich użytkowników.