Zabudowa Data Box – zimny/gorący korytarz

Ze względu na wciąż rosnącą gęstość mocy obliczeniowej w centrach przetwarzania danych wzrasta również wydzielane ciepło oraz konieczność zastosowania efektywnych metod chłodzenia. Większość centrów danych dysponuje odpowiednią mocą chłodzenia, lecz nie posiada odpowiedniej infrastruktury efektywnego dostarczania medium chłodzącego do obszarów wysokiej gęstości. Firma ZPAS prezentuje system szaf z drzwiami przesuwnymi oraz dachem, co pozwala na budowę centrum przetwarzania danych w technologii „zimnego” lub „gorącego korytarza”. Tego typu rozwiązanie zapewnia fizyczną separację przepływów gorącego oraz zimnego powietrza oraz wydajne chłodzenie urządzeń IT.
W metodzie „zimnego korytarza” zimne powietrze dostaje się poprzez podłogę technologiczną do korytarza o szerokości 120 cm utworzonego pomiędzy rzędami szaf. Zimny korytarz stanowi przestrzeń, gdzie zimne powietrze jest całkowicie odseparowane od powietrza gorącego generowanego przez urządzenia aktywne. Przednia oraz tylna część szafy powinna być wykonana z perforacją o prześwicie 80%, aby zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza przez szafę. W boksie zaprojektowanym przez firmę ZPAS jest również możliwość zainstalowania rzędowego wymiennika ciepła, dając możliwość chłodzenia urządzeń o bardzo dużej gęstości mocy. Stosując rozwiązanie Data Box, podnosimy również czynnik bezpieczeństwa. Dojście do środowiska serwerów może być ograniczone elektroniczną kontrolą dostępu, a wszystkie zdarzenia rejestrowane przez nadrzędny system komputerowy.

data-box-zpas

 Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej w centrach przetwarzania danych wzrosło zapotrzebowanie na efektywne wykorzystanie mocy systemów zapewniających odpowiednie warunki klimatyczne. Podstawowym problemem przy projektowaniu centrum przetwarzania danych jest zapewnienie optymalnej temperatury pracy urządzeń IT znajdujących się w szafach serwerowych oraz zapewnienie ochrony przed uszkodzeniami termicznymi.
Odpowiedni poziom temperatury w pomieszczeniu serwerowym możemy osiągnąć, zapobiegając mieszaniu się powietrza chłodzącego z gorącym powietrzem generowanym przez sprzęt aktywny zainstalowany w szafach serwerowych. Prostym i skutecznym podejściem do problemu projektowania centrum przetwarzania danych jest równoległe rozmieszczenie rzędów szaf. Szafy powinny być skierowane przodem naprzeciw siebie. Zimne powietrze dostarczane jest poprzez podłogę technologiczną i wydmuchiwane bezpośrednio przed szafy serwerowe, tworząc tzw. „przestrzeń zimnego powietrza”.

 Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez szafę, należy zastosować drzwi przednie oraz tylne z perforacją o prześwicie 80% oraz dodatkowe elementy zapobiegające rozpraszaniu się powietrza w szafie serwerowej: zaślepki, maskownice pionowe, maskownice poziome.

Chłodzenie serwerowni w technologii “zimnego korytarza” w boksie szafy, przy zastosowaniu rzędowych wymienników ciepła.

Chłodzenie serwerowni w technologii “zimnego korytarza” w boksie szafy, przy zastosowaniu rzędowych wymienników ciepła.

Chłodzenie serwerowni w technologii “zimnego korytarza” w boksie szafy, przy zastosowaniu podłogi technologicznej.

System drzwi przesuwnych dla korytarza data box’u

Dostęp do systemu szaf w Data Box jest możliwy za pomocą podwójnych drzwi przesuwnych. Montowane z jednej lub obu stron korytarza Data Box, zapewniają bezpieczeństwo i fizyczną separację przepływu gorącego i zimnego powietrza.
Drzwi przesuwne dostępne są w trzech wykonaniach: bez zamka, z zamkiem jednopunktowym oraz z zamkiem jednopunktowym i elektroniczną kontrolą dostępu. Drzwi wyposażone są w szklane szyby ułatwiające kontrolę zdarzeń wewnątrz Data Box’u.
Materiał – blacha stalowa malowana farbą proszkową, szkło hartowane.

Przesłona korytarza Data Boxu

Przesłonę można zamontować na końcu korytarza zamiast drzwi przesuwnych. jest dostępna w dwóch wersjach: pełnej oraz z szybą.
Materiał: blacha stalowa malowana farbą proszkową, szkło hartowane.

Dach korytarza Data Boxu

Ma budowę modułową. Moduły dachu dostępne są w czterech szerokościach, dopasowanych do szerokości stosowanych szaf serwerowych oraz rzędowych wymienników ciepła lub szaf organizacyjnych. Przykręcane są bezpośrednio do płyty górnej szafy.
Materiał – blacha stalowa malowana farbą proszkową, szkło hartowane.


Konfiguracja szaf serwerowych dla chłodzenia w układzie zamkniętym

Następstwem rozwoju technologii w centrum przetwarzania danych jest wprowadzenie serwerów blade oraz innych urządzeń aktywnych o dużej gęstości mocy. Duże zapotrzebowanie na energię przekłada się niemal w sposób liniowy na ilość wydzielanego ciepła w serwerowniach oraz powoduje powstawanie wewnątrz pomieszczenia tzw. „Hot-spotów”. Zróżnicowany poziom wydzielanego ciepła sprawia, że systemy o równomiernej dystrybucji chłodzenia nie będą w stanie sprostać stawianym im wymaganiom.
Alternatywnym rozwiązaniem stają się elementy dystrybucji zimnego powietrza o mocy chłodzenia dedykowanej dla obciążenia danej szafy serwerowej. Boczne wymienniki ciepła są idealnym rozwiązaniem w tego typu sytuacjach. Instalowane z boku szafy serwerowej, zapewniają cyrkulację powietrza w jej wnętrzu i dostarczają zimne powietrze bezpośrednio przed urządzenia aktywne (boczne wymienniki ciepła.

 Zalecane konfiguracje szaf dla zastosowania bocznego wymiennika ciepła:
Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz szafy, należy zastosować drzwi przednie oraz tylne bez perforacji oraz dodatkowe elementy zapobiegające przepływowi powietrza przez niepożądane strefy w szafie serwerowej: zaślepki, maskownice pionowe, maskownice poziome.


Zarządzanie przepływem powietrza w szafach serwerowych nabiera coraz większego znaczenia podczas ciągłego zwiększania gęstości mocy w centrach przetwarzania danych.
Chłodzenie sprzętu IT polega na doprowadzeniu zimnego powietrza do szafy, jego przepływie przez urządzenia aktywne i odprowadzeniu poza szafę. W momencie, gdy istnieje możliwość zaciągania gorącego powietrza wylotowego i jego mieszania z zimnym powietrzem na wlocie urządzeń, następuje zwiększenie temperatury powietrza chłodzącego, co może prowadzić do nadmiernego przegrzewania się urządzeń komputerowych oraz nieodwracalnych uszkodzeń.
Aby nie dochodziło do takich zdarzeń, należy stosować odpowiednie zaślepki, maskownice oraz elementy polepszające przepływ powietrza przez szafę.

Kierownice przepływu powietrza

Urządzenia aktywne z bocznym przepływem powietrza, ze względu na swoją budowę oraz możliwości konfiguracyjne, wymagają specjalnego podejścia pod względem przepływu
chłodnego powietrza. Specjalne konstrukcje elementów kierujących przepływ powietrza oraz szafy serwerowe, dostosowane do specyfikacji technicznej urządzeń aktywnych
i wytycznych producenta, gwarantują optymalne środowisko pracy.
Po otrzymaniu specyfikacji urządzeń sieciowych z bocznym przepływem powietrza, które mają być zamontowane w naszej szafie, przygotujemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie.

Poziome maskownice szczotkowe

Poziome szczotki montowane są pod i nad powierzchnią użytkową belek nośnych. Służą do tłumienia przepływu zimnego powietrza poza strefą użytkową belek nośnych oraz zapobiegają recyrkulacji gorącego powietrza w miejsce wlotu powietrza zimnego.
Materiał – tworzywo sztuczne.

Maskownice pionowe

Maskownice pionowe stosowane są do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy przednimi belkami nośnymi a osłoną boczną szafy. Zapobiegają sprzężeniu zwrotnemu gorącego powietrza w miejsce wlotu zimnego powietrza.
Dostępne wersje dla szaf o szerokości 800 mm:
1. Maskownice pionowe z przepustami kablowymi oraz otworami do mocowania uchwytów kablowych
2. Maskownice pionowe pełne z otworami do mocowania uchwytów kablowych
Dla szaf o szerokości 600 mm:
3. Maskownice pionowe pełne
Przepusty kablowe w maskownicach do szaf o szerokości 800 mm są osłonięte szczotką, a ich krawędzie są zabezpieczone uszczelką krawędziową.
Wszystkie trzy rodzaje maskownic posiadają szczotkę, która po zamontowaniu maskownicy do szafy przylega do jej ściany bocznej.
Materiał – blacha stalowa malowana farbą proszkową, tworzywo sztuczne.

Łopatka kierująca przepływ powietrza

Umieszczona w tylnej części szafy, powoduje naturalny przepływ gorącego powietrza generowanego przez urządzenia aktywne w kierunku górnej części szafy. Łopatka
powinna być stosowana z „pionowym kanałem gorącego powietrza” umieszczonym na płycie górnej szafy w celu odprowadzenia gorącego powietrza z szafy (wydzielonym
kanałem) do klimatyzatora.
Materiał – blacha stalowa malowana farbą proszkową.

Pionowy kanał gorącego powietrza

Umieszczany jest na płycie górnej szafy. Tworzy kanał przepływu gorącego powietrza pomiędzy szafą a strefą gorącą. Ma budowę modułową, pozwalającą regulować wysokość w zakresie 750-1360 mm.
Materiał – blacha stalowa malowana farbą proszkową.

Deflektor zimnego powietrza

Deflektor umieszcza się na płycie dolnej szafy w miejscu wlotu zimnego powietrza z podłogi technologicznej. Powoduje ukierunkowanie strumienia zimnego powietrza do przedniej części szafy (do przestrzeni między drzwi przednie a front urządzeń aktywnych). Deflektor jest dostosowany do szaf o szerokości 600 lub 800 mm i głębokości 1000 lub 1200 mm.
Materiał – blacha stalowa malowana farbą proszkową