IT-rooms

Wraz z naszymi partnerami zapewniamy kompleksowe wykonanie obiektów ośrodków przetwarzania i przechowywania danych (Data Center, serwerownie), obejmujące:

  • kabinę IT-Room,
  • zasilanie gwarantowane,
  • klimatyzację precyzyjną,
  • elektroniczne systemy bezpieczeństwa,
  • system gaszenia.

 it-room-zpas-data-center

IT-Room – pewność i bezpieczeństwo dla serwerowni

Podstawowym elementem dla takich obiektów jest tzw. bezpieczna kabina (IT-Room). Sposób budowy, podstawowe parametry IT-Room reguluje polska norma (tłumaczenie normy europejskiej) PN-EN 1047-2. Najważniejszymi parametrami gwarantującymi bezpieczeństwo sprzętu i danych jest:

  • eliminacja ulotu elektromagnetycznego,
  • ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym,
  • odporność ogniowa polegająca na zachowaniu temperatury wewnątrz IT ROOM poniżej 70°C w trakcie pożaru na zewnątrz kabiny,
  • odporność ogniowa polegająca na zachowaniu wilgotności wewnątrz IT ROOM poniżej 85% w trakcie pożaru na zewnątrz kabiny,
  • ochrona przed włamaniem/kontrola dostępu.

Całość kabiny została certyfikowana wg normy PN-EN 1047-2, określającej wymagania dotyczące stabilności warunków pracy sprzętu teleinformatycznego nawet podczas pożaru na zewnątrz. Kabina zapewnia dużo lepsze parametry niż wymagane normą: utrzymanie temperatury poniżej 30°C i wilgotności poniżej 67% podczas co najmniej 1-godzinnego pożaru.

Konstrukcja bezpiecznej kabiny IT zawiera następujące podstawowe elementy i cechy:

Elementy konstrukcji kabiny (ściany, sufit, podłoga, drzwi antywłamaniowe, przepusty kablowe, klapy wentylacyjn) certyfikowane na 120-minutową wytrzymałość ogniową. Stopień ochrony IP65 – szczelność na pył oraz wodę gaszeniową.